Site logo

Werven van talent op een krappe arbeidsmarkt

Werven van talent op een krappe arbeidsmarkt

Bij Baanmetimpact.nl focussen we op Impact First! Het is onze missie om impactbedrijven optimaal te ondersteunen bij het vinden van het juiste talent, zodat zij optimaal kunnen groeien en dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

De arbeidsmarkt wordt krapper en krapper en bedrijven lijken stuk voor stuk de consequenties hiervan te moeten ondervinden. Want het is niet alleen lastig om nieuw talent aan te trekken, het is minstens zo lastig om talent te behouden. Van alle werknemers staat momenteel 70 procent open voor een nieuwe baan en ruim 30 procent is zelfs actief op zoek naar ander werk. Bovendien zijn de jongere generaties sneller bereid om hun baan op te zeggen als hun persoonlijke overtuigingen niet overeenkomen met die van de werkgever.

De vraag is dan ook welke mogelijkheden bedrijven hebben om het juiste talent te vinden en te behouden? Want in de huidige situatie wordt het steeds meer een concurrentiestrijd tussen bedrijven om talent te werven en lijken steeds meer bedrijven zich te richten op employer branding. Maar wat is employer branding en hoe kan je als bedrijf hier succesvol mee zijn? Bij employer branding draait het om jezelf als bedrijf gunstig te positioneren op de arbeidsmarkt en te laten zien dat je als bedrijf goed zorgt voor jouw human capital: de medewerkers. Jouw “werkgeversmerk” en het bijbehorende beeld bij het publiek zorgt ervoor dat je als onderneming jezelf kan onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven.

Bij employer branding speelt geloofwaardigheid een zeer belangrijke rol en is het belangrijk om de juiste keuzes te maken in de manier waarop je jezelf positioneert als bedrijf. Goed werkgeverschap uitstralen is in dit geval niet het “greenwashen” van de organisatie voor de buitenwereld door een opgeblazen marketingverhaal naar buiten te brengen, maar er juist voor zorgen dat de huidige medewerkers dit ook als zodanig ervaren en jouw merk als werkgever ondersteunen. Wanneer zij zich gewaardeerd voelen willen ze dat ook uitstralen naar de buitenwereld en zullen zij zich automatisch gedragen als ware ambassadeurs van de organisatie. Zeker in deze tijd van desinformatie en nepnieuws kunnen jouw huidige medewerkers een belangrijke schakel vormen in de zoektocht naar en het overtuigen van nieuw talent.

Maar hoe bouw je aan jouw merk als werkgever? En blijft het salaris niet nog steeds het eerste waar men naar kijkt? En hoe zit dat dan eigenlijk met impactbedrijven die zich ook bevinden in deze krappe arbeidsmarkt? Bedrijven die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld waarbij winst maken niet als de belangrijkste doelstelling gezien wordt, maar juist de drive om dagelijks de wereld een beetje mooier te maken. Zij kunnen niet altijd de hoofdprijs betalen qua salaris en werving vanwege hun eigen overtuiging, maar betekent dit dan dat zij hierdoor nauwelijks toegang hebben tot het talent dat ze juist zo hard nodig hebben voor het maken van nog meer impact?

De kracht van impact

Voor impactbedrijven is het goed om te horen dat beloning natuurlijk niet onbelangrijk is voor werkzoekers, maar dat er een aantal andere factoren zijn die het werkgeluk van mensen en prestaties sterk beïnvloeden. Intrinsieke motivatie is hier het sleutelwoord en is het geheim van niet alleen goed presteren, maar ook het ervaren van plezier en zin in je leven en uiteraard jouw werk.

De wetenschap toont ons dat een drietal factoren bepalend zijn voor onze intrinsieke motivatie, en dus ons werkgeluk. Deze factoren worden door Daniel Pink in zijn boek Drive – de verrassende waarheid over wat ons motiveert uitvoerig beschreven, namelijk autonomie, persoonlijke groei en purpose. 

Vroeger lag de nadruk voornamelijk op belonen en straffen, maar dat is in de huidige wereld een achterhaalde manier van denken met weinig effect. Een verkeerde beloning kan zelfs zorgen voor minder betrokkenheid met als direct gevolg het leveren van slechte kwaliteit. Zo zijn impactbedrijven, wanneer zij deze intrinsieke motivatie goed weten te raken, toch in staat om betrokken talent aan te trekken zonder hiervoor de hoofdprijs te betalen. Maar wat houden deze factoren dan precies in?

Autonomie

Uit onderzoek blijkt dat autonomie een van de belangrijkste factoren is in het ervaren van werkgeluk. Mensen zijn nu eenmaal gemotiveerder als ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze hun werk kunnen doen en hoe zij dat graag zouden doen. Niemand zit erop te wachten om als een klein kind behandeld te worden. Ook is gebleken dat meer flexibiliteit in werktijden en werklocatie resulteren in een hogere productiviteit. Dit is het directe gevolg van meer verantwoordelijkheidsgevoel door het gegeven vertrouwen door de werkgever.

Zeker voor startende impactbedrijven is het verstandig om na te denken over het bieden van deze flexibiliteit, want te traditioneel denken kan ten koste gaan van het toekomstige succes van organisaties. Voor bedrijven die al langer actief zijn is het veel lastiger om veranderingen door te voeren, want bedrijfsculturen zijn vaak vastgeroest en veranderingen in de manier van werken leiden vaak tot discussies. Startups die openstaan voor het geven van meer verantwoordelijkheidsgevoel zullen meer betrokkenheid ervaren van hun team met bovendien een positieve invloed op de kwaliteit van het geleverde werk en de productiviteit.

Persoonlijke groei

Naast het krijgen van vertrouwen en als direct gevolg meer verantwoordelijkheidsgevoel heeft de mens van nature een drang om zich te willen ontwikkelen. Groeien in ervaringen, maar ook in doen en laten. Niemand zit erop te wachten om dag in dag uit hetzelfde werk te verrichten. Echter, soms accepteren medewerkers dit uit angst voor verandering of kritiek, maar geen van hen zal hierdoor écht werkgeluk ervaren en dus optimaal presteren. Daarentegen zal iemand die telkens de kans krijgt om zich te ontwikkelen en daardoor het gevoel heeft dat hij of zij dagelijks groeit het tegenovergestelde ervaren en juist extra enthousiast worden over niet alleen zijn eigen werkzaamheden, maar ook over zijn werkgever. Dit enthousiasme vormt de basis van employer branding en creëert ambassadeurs die een belangrijke en geloofwaardige rol kunnen spelen in de werving van nieuw talent nu en in de toekomst.

Uit onderzoek uitgevoerd door Cengage in de V.S. bleek dat 83% van de mensen die vorig jaar van baan wisselden aangaf dat zij zich in hun ontwikkeling geremd voelden. Uiteraard is dit onderzoek niet in Nederland gehouden, maar uit dit overtuigende percentage blijkt wel het belang van persoonlijke groei specifiek voor het behouden van talent. Hetgeen belangrijk is in onze krappe arbeidsmarkt, want talent dat vertrekt is momenteel lastig te vervangen.

Het grote voordeel voor startups is dat zij in deze eerste fase van hun ontwikkeling beginnen met een beperkt team. Iedereen binnen dit team is vaak genoodzaakt om veel meer taken te vervullen dan een soortgelijke functie in een bestaande organisatie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat medewerkers zich moeten blijven ontwikkelen in een dergelijke jonge organisatie. Hierdoor heeft men al snel het gevoel van persoonlijke groei en wordt er dus gehoor gegeven aan deze behoefte die oh zo belangrijk is voor de intrinsieke motivatie van mensen. Bovendien is de groei  van de onderneming zelf veel tastbaarder voor het team en begrijpen zij daardoor ook de behoefte aan flexibiliteit en ontwikkeling.

Purpose

Als baanmetimpact.nl richten wij ons uiteraard op impactbedrijven, waarbij het woord purpose vaak gebruikt wordt voor de beschrijving van hun missie. Steeds meer mensen willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Zij willen niet werken voor een bedrijf dat niets doet voor de wereld om ons heen. Zeker de jongere generaties hechten veel waarde aan impact maken op sociaal of ecologisch gebied. Zij hechten meer waarde aan een baan met impact dan een goede beloning. Uit onderzoek uitgevoerd door Randstad blijkt dat bijna de helft van zowel de millennials als generatie Z zelfs geen baan zouden accepteren die niet in lijn ligt met hun eigen waarden en normen op het gebied van sociale en milieukwesties.

Voor impactbedrijven staat hun missie vaak als een paal boven water. Deze bedrijven leven juist voor het maken van impact op sociaal of ecologisch gebied en dat betekent dat een groot deel van het noodzakelijke purpose-gevoel al is ingevuld. De relevantie van de uit te voeren werkzaamheden is vaak overduidelijk, zodat al snel ook het gevoel ontstaat van het bijdragen aan het grotere geheel. 

Zeker voor de jongere generaties lijkt het veel belangrijker te zijn om werkgeluk te vinden dan in vergelijking met bijvoorbeeld babyboomers. Meer dan de helft van de millennials en generatie Z geeft aan dat zij hun baan zouden opzeggen indien het hen ervan zou weerhouden om van het leven te genieten. Ook zou 50 procent van hen liever werkloos zijn dan ongelukkig in een baan, terwijl dit percentage bij de babyboomers slechts 25 procent is. Kortom, niet alleen de krappe arbeidsmarkt maakt het werven naar het juiste talent lastig, maar ook de waarde die zeker de jongere generaties hechten aan het werk zijn van een ander niveau waardoor zij ook sneller geneigd zijn te veranderen van werkgever.

Op zoek naar talent

In de zoektocht naar talent kunnen impact startups profiteren van hun uitgangspositie, waarbij zij door hun missie en opzet van de organisatie de juiste vinkjes eenvoudig kunnen plaatsen achter de vereisten die leiden tot het bereiken van werkgeluk. Employer branding ontstaat op deze manier bijna vanzelf, want iedereen smeult van het avontuur van een startup die zich ook nog eens dagelijks inzet voor een betere wereld. 

Toch zijn er aan aantal stappen die de zoektocht naar talent kunnen vergemakkelijken.

Want hoe kan je jezelf als startup onderscheiden van de grote namen die al jaren actief zijn? Zeker op algemene jobsites die toegang geven tot enorme hoeveelheden vacatures is het lastig om de aandacht te trekken. Voor kleinere startups is het onbegonnen werk om in het zicht te komen van het talent dat zij zoeken en vaak zijn zij veroordeeld tot de beperkte werking van een vacaturetekst.

Gespecialiseerde vacaturebank

Met Baanmetimpact.nl verullen wij de rol van een echte niche speler onder de vacaturebanken en met als doel impactbedrijven een podium te bieden. Zo is Baan Met Impact uitsluitend bedoeld voor bedrijven die zich richten op sociale en ecologische impact, waarbij er bewust gekozen is voor “bedrijven” en niet voor specifieke functies, want wij zijn van mening dat iedereen een bijdrage levert aan de duurzame missie. Of het nu de directrice is of de kracht in het magazijn die ervoor zorgt dat klanten weer tevreden kunnen zijn, iedereen draagt bij aan hun missie: een betere wereld.

Dat werkzoekenden zelf steeds meer op zoek gaan naar specifieke functies of bedrijven blijkt ook wel uit de cijfers, want de meeste brede jobboards verliezen aan populariteit, terwijl de niche sites die meer gefocust zijn winnen aan positie. Zo mikt baanmetimpact.nl specifiek op een belangrijke drijfveer van veel werkzoekenden, namelijk verschil willen maken in deze wereld. Zij hebben er genoeg van om al hun kostbare tijd te verspillen aan bedrijven zonder duurzaam doel. 

Meer dan alleen vacatures

Uitsluitend vacatureteksten kunnen niet iedereen overtuigen. Daarom krijgen impactbedrijven op baanmetimpact.nl de mogelijkheid om naast vacatures gratis een bedrijfsprofiel aan te maken als onderdeel van hun employer branding. Een unieke kans om nog beter te communiceren wie je bent en waar je voor staat. Resulterend in een mooi overzicht van impact makend Nederland die ook elkaar verder kunnen versterken. Stuk voor stuk bedrijven die met elkaar werken aan een duurzamere toekomst. 

Baanmetimpact.nl probeert op deze wijze impactmakers aan elkaar te verbinden, zodat de drijfveer van een impactbedrijf nog steeds de hoogste prioriteit krijgt die het verdient en nog duidelijker gecommuniceerd kan worden, want er is vaak onvoldoende ruimte om in een vacature het gehele verhaal te vertellen.

De kracht van een blog

Ook werken wij als baanmetimpact.nl nauw samen met al onze partners door meer informatie te delen over de onderneming. Daarom adviseren wij impactbedrijven veel meer te doen met blog-artikelen waarin juist veel aandacht besteed wordt aan de bedrijfscultuur en de leuke aspecten van het werk en de mensen. Deze blogs worden via de socials van baanmetimpact.nl vaak gedeeld, want uiteindelijk gaat het om samen te werken aan een snel resultaat, want hoe sneller posities ingevuld worden bij impactbedrijven hoe meer impact er gemaakt kan worden! 

Onderdeel van een groter geheel

Baanmetimpact.nl is onderdeel van Responsible Together, een onderneming die zich specifiek richt op het ondersteunen van impactbedrijven en dan met name startups en scale-ups. Naast de unieke vacaturesite baanmetimpact.nl biedt Responsible Together impactbedrijven ook de gelegenheid om te beschikken over flexibel talent door middel van Green Ivy en een podium voor hun duurzame producten in de vorm van Consuming for Good.

Dagelijks werkt iedereen binnen Responsible Together aan meer impact door impactbedrijven optimaal te ondersteunen, want hoe meer mensen bewust kiezen voor impact, hoe sneller de transitie gaat.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Misschien vind je dit ook leuk...

De Essentie van Werkgeluk

Een Diepgaande Verkenning vanuit het Perspectief van de Medewerker In een wereld waarin werk niet langer slechts een manier is om de eindjes aan elkaar

Lees meer

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Inloggen

Schrijf je in

vergeten wachtwoord

Snel zoeken naar vacatures

Winkelwagen

Winkelwagen