Site logo

Hartelijk welkom bij baanmetimpact.nl, een initiatief van Responsible Together, met als doel het vinden van de ideale impactmaker voor ieder impactbedrijf en het ideale impactbedrijf voor iedere impactmaker. Wij koppelen op deze vacaturebank impactmakers aan elkaar. Zo zorgen we voor de noodzakelijke groei van duurzame ondernemingen en daarmee voor een versnelling in de transitie naar een duurzamere maatschappij.

baanmetimpact.nl staat voor een efficiënte en effectieve matchmaking tussen duurzame bedrijven en werknemers met dezelfde overtuigingen. Echter, wij houden van transparantie in alles wat wij doen en daarom hebben wij voor jou de voorwaarden zo duidelijk mogelijk op een rijtje gezet voor jou als impactmaker of impactbedrijf om misverstanden te voorkomen. Mocht je naar aanleiding van dit document nog vragen hebben dan horen we het graag.

– Patrick Schneider
Oprichter Responsible Together & initiatiefnemer baanmetimpact.nl

Algemene Voorwaarden

1. Over Ons

baanmetimpact.nl is een initiatief van Responsible Together BV. Deze onderneming is opgericht in 2020 en gevestigd in Delfgauw. Wij willen ook voor jou bereikbaar zijn en dat zijn wij via de volgende mogelijkheden:

email: info@baanmetimpact.nl

Telefoonnummer: 015-2561859

Adresgegevens:
Zuideindseweg 56c
2645 BH, Delfgauw

Verdere gegevens:
KVK-nummer: 78229359
BTW-nummer: NL861310895B01

2. Begrippen en verwijzingen

Voor de duidelijkheid hebben wij een aantal begrippen uit dit document verder uitgewerkt, zodat duidelijk is wat wij hieronder verstaan wanneer wij deze begrippen gebruiken.

baanmetimpact.nl – Dit zijn uiteraard wij als Responsible Together BV.

Impactzoeker – De werkzoekende die op zoek is naar zinvol werk met impact en niet voor een baas wil werken die niets om onze planeet of alles wat erop leeft geeft.

Impactmaker – Het impactbedrijf die op zoek is naar versterking in de vorm van mensen met een gelijke overtuiging op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen om een hecht team te kunnen samenstellen voor maximale impact.

Producten – De verschillende mogelijkheden die aangeboden worden op onze website om een vacature te kunnen plaatsen.

Account – Het registreren van jouw gegevens en het delen van informatie als impactzoeker of als impactmaker om tot een juiste match to kunnen komen

Gegevens of Informatie – Alle verschillende vormen van content die aangeleverd wordt, waaronder teksten, logo’s, video’s etc..

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die door ons geplaatst is op onze website www.baanmetimpact.nl en het gebruik hiervan, maar ook op iedere aanbieding of overeenkomst die met ons tot stand is gekomen.

Indien er eventueel afwijkende of aanvullende afspraken gemaakt worden dienen deze altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden uitsluitend voor dat gedeelte van de overeenkomst waarvoor deze afspraak gemaakt is.

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en niet de algemene voorwaarden van onze klant of leverancier. Hierdoor zijn wij ervan overtuigd dat al onze klanten gelijk behandeld worden.

baanmetimpact.nl kan niet gehouden worden aan eventuele fouten die op de website of in haar aanbiedingen staan, aangezien verschrijvingen of vergissingen altijd voor kunnen komen, want ook wij zijn maar mensen.

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaar jij als klant dat jij bevoegd bent om namens de desbetreffende onderneming een overeenkomst met ons aan te gaan en daardoor deze onderneming te binden aan deze voorwaarden. Wij houden van vertrouwen en dat hebben wij in jou én onze samenwerking, maar moeten hier wel van op aan kunnen.

4. Registratie

Om optimaal samen te kunnen werken en voor jou de juiste match te vinden hebben wij uiteraard jouw gegevens nodig. Daarom kunnen zowel impactmakers als impactzoekers beiden een account aanmaken. Dit is echter niet verplicht als werkzoekende impactzoeker, maar dan is het alleen niet mogelijk om jouw CV te uploaden en kunnen bedrijven jou ook niet vinden als ze interesse hebben.

baanmetimpact.nl mag natuurlijk wel zelf bepalen wie zij een account laat maken en behouden. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om enerzijds de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren en er ook voor te zorgen dat wij maximaal bijdragen aan onze missie om de wereld duurzamer te maken. Bedrijven die niet aan onze selectiecriteria voldoen mogen geen account aanmaken, tenzij het functies betreft die bijdragen aan de noodzakelijke transitie. De beoordeling hiervan is aan baanmetimpact.nl.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van hun eigen account. baanmetimpact.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Als jij een account wil aanmaken verwachten wij dat je in ieder geval aan de volgende eisen voldoet:
* Je bent minimaal 18 jaar;
* Je beschikt over een geldig e-mailadres waarop wij jou altijd kunnen bereiken;
* Je bent eerlijk geweest in het verstrekken van de juiste gegevens en hebt alles dus naar waarheid ingevuld;
* Je handelt overeenkomstig deze voorwaarden en uiteraard ook volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Met het krijgen en beheren van een account komen ook een aantal verantwoordelijkheden kijken. Zo ben jij zelf verantwoordelijk het afschermen van jouw inloggegevens, zodat niemand misbruik kan maken van jouw account. Wanneer je het vermoeden hebt dat jouw account misbruikt wordt adviseren wij jou zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.
Het is dus ook niet toegestaan als impactzoeker (werkzoekende) om een andere persoon gebruik te laten maken van jouw account of het creëren van een account onder een valse naam en je voor te doen als iemand anders. Zo kunnen wij er vanuit gaan dat alle informatie ook door jou zelf verstrekt wordt. Het overdragen van een account is dus als impactzoeker niet mogelijk en toegestaan.

Voor impactmakers (werkgevers) geldt uiteraard ook dat zij uitsluitend een account mogen aanmaken onder de eigen bedrijfsnaam. Het kan uiteraard dat meerdere gebruikers gekoppeld worden aan een bedrijfsaccount. Echter, uiteindelijk blijft de impactmaker als bedrijf volledig verantwoordelijk voor alle verrichtingen die onder zijn account gedaan worden. Daarom adviseren wij dat impactmakers uitsluitend medewerkers toegang geven tot hun account die hiertoe daadwerkelijk bevoegd zijn. Gebruikers die uit dienst treden bij een impactmaker dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden van de account van de impactmaker, zodat ook hier geen misbruik gemaakt kan worden en wij teleurstellingen kunnen voorkomen.

Wij zijn als baanmetimpact.nl niet verplicht om alle aangeleverde informatie te bewaren of op te slaan en zijn ook niet verplicht om deze gegevens te retourneren nadat een account of vacature verwijderd wordt.

baanmetimpact.nl behoudt zich het recht voor om accounts zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging te verwijderen. Zeker indien iemand zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt of handelt in strijd met deze voorwaarden zal er direct door ons worden ingegrepen. Dit geldt ook voor bedrijven die niet blijken te voldoen aan de selectiecriteria die op de website genoemd staan.

Uiteraard zijn wij altijd bereid om te helpen bij het gebruik van jouw account als impactzoeker of impactmaker, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. Bij storingen in het account kan iedereen zich wenden tot ons via het genoemde e-mailadres in artikel 1.

5. Impactbedrijven

Alle vacatures dienen zelf geplaatst te worden door een impactbedrijf via haar eigen account. Zo zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van alle informatie, maar is baanmetimpact.nl wel bevoegd om naar eigen inzicht de inhoud en de vormgeving aan te passen, zodat de uitingen passen in de gewenste uitstraling van alle communicatiemiddelen.

Ondanks dat baanmetimpact.nl veel aandacht besteed aan de uiterlijke presentatie van alle informatie is ieder impactbedrijf zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijkheid en juistheid van deze informatie.

Hierbij gaan we er vanuit dat een vacature een eerlijk beeld geeft van de inhoud van de functie en alle randvoorwaarden eromheen en dat alle informatie die erin verwerkt wordt ook eigendom is van het impactbedrijf.

Aangezien impactbedrijven zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de aangeleverde content controleert baanmetimpact.nl deze informatie niet structureel. Daarom verklaart ieder impactbedrijf dat:
* Er sprake is van een openstaande functie in de eigen organisatie en deze inhoudelijk op een juiste wijze beschreven wordt in de vacature;
* Deze vacature voldoet aan de criteria die door Baan met Impact worden gehanteerd voor toegang tot onze vacaturebank en uiteraard in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving;
* Deze vacature geen zaken bevat waarvan het eigendom niet toebehoort aan het impactbedrijf of verwijzingen gebruikt worden naar derden zonder toestemming van baanmetimpact.nl.
Daarnaast wordt het gewaardeerd dat vacatures die vervuld zijn door impactbedrijven zo snel mogelijk verwijderd worden. Indien dit niet gebeurd is baanmetimpact.nl gerechtigd om zelf de vacature te verwijderen.

baanmetimpact.nl kan iedere vacature weigeren of verwijderen zonder opgave van reden en zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

Voor impactbedrijven bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor verschillende producten, waarin ook plaatsing op de social mediakanalen van baanmetimpact.nl tot de mogelijkheden behoort. Echter, het staat ons vrij om deze social media posts in te vullen op de wijze die past binnen onze eigen huisstijl en op het moment dat dit past in onze social media kalender. De frequentie van deze posts en de inhoud ervan wordt door baanmetimpact.nl zelf bepaalt.

6. Gedragscode

baanmetimpact.nl is een plek waar mensen elkaar treffen, leren kennen en contact leggen. Daarom stellen wij het op prijs dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Hiervoor hebben wij een aantal gedragsregels bepaald en indien iemand niet bereid is deze regels te accepteren zijn wij genoodzaakt om de account van deze persoon of organisatie per direct te verwijderen of te blokkeren. Tevens is deze persoon of organisatie zelf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een overtreding op dit gebied.

Als gebruiker van onze vacaturebank verplicht je jezelf om:
* geen gebruik te maken van beledigend taalgebruik of taalgebruik dat anderen kan kwetsen of intimideren. Iedereen is verplicht om op een respectvolle manier met elkaar te communiceren;
* er zeker van te zijn dat alle informatie die je aanlevert juist is, een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft, vrij van rechten is of in ieder geval geen inbreuk maakt op de rechten van derden en natuurlijk niet in strijd is met de wet- en regelgeving;
* alleen informatie aan te leveren die past binnen het normaal en fatsoenlijk gebruik van onze vacaturebank. Dit geldt niet alleen voor de inhoudelijkheid van de informatie maar ook voor de grootte van de bestanden etc. die anders eventuele storingen zouden kunnen veroorzaken;
* ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw account en jijzelf geen ongevraagde berichten of bestanden stuurt naar andere gebruikers of jezelf bezighoudt met het onttrekken van informatie van onze website door middel van automatische middelen;
* tenslotte onze rechten te respecteren waaronder onze intellectuele eigendomsrechten.
Kortom, wij verwachten dat iedereen die gebruik maakt van onze vacaturebank onze normen en waarden respecteert en indien dit niet het geval is zijn wij zonder opgaaf van reden vrij om in te grijpen op een wijze die ons passend lijkt.

7. Privacy

Uiteraard beheren en verwerken wij als Baan met Impact gegevens van onze gebruikers. Hiervoor hebben wij een privacy policy opgesteld waarin te lezen valt hoe wij omgaan met deze gegevens en wat wij tevens van alle gebruikers verwachten. De meest recente privacy policy is hier te vinden op onze website.

Indien een persoon of bedrijf handelt in tegenstrijd met hetgeen wij hierin hebben beschreven is baanmetimpact.nl gerechtigd een boete op te leggen van €2.500,- per overtreding.

8. Tarieven & betaling

Aangezien impactmakers vooralsnog gratis gebruik kunnen maken van onze vacaturebank zijn alle prijzen uitsluitend gericht op impactbedrijven. Hierdoor zijn alle prijzen in euro’s vermeld en exclusief BTW.

baanmetimpact.nl mag op elk gewenst moment de prijzen of de inhoud van de geleverde diensten tegen betaling wijzigen. Dit houdt in dat eventuele gratis elementen in de toekomst niet meer gratis zouden kunnen zijn of dat er extra functionaliteiten toegevoegd kan worden aan de producten zonder extra kosten. De website is in ieder geval de juiste plek om de up-to-date prijzen en samenstelling van de pakketten te bekijken.

Betaling van de producten vindt direct plaats via de website en het ingerichte betalingssysteem. Facturen worden direct verzonden na ontvangst van de betaling.

Indien informatie onvolledig is aangeleverd voor een vacature of bedrijfsprofiel, is baanmetimpact.nl gerechtigd om de plaatsing te weigeren of uit te stellen zonder dat baanmetimpact.nl hiervoor aansprakelijk is.

9. Opzegging

Alle abonnementen zijn per maand opzegbaar en worden aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden. Indien er sprake is van een korting in de vorm van gratis maanden zal deze periode verlengd worden met het aantal maanden totdat er sprake is van een periode van 12 betalende maanden, tenzij anders is overeengekomen met baanmetimpact.nl.

Voor het plaatsen van losse vacatures geldt geen opzegtermijn, aangezien deze vanzelf eindigen na het verlopen van de plaatsingstermijn of het verwijderen van de vacature.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat zowel onze rechten als die van andere gerespecteerd worden willen we voor alle duidelijkheid een aantal zaken nog even benadrukken.

Wanneer er door impactzoekers of impactbedrijven gebruik wordt gemaakt van onze vacaturebank en gegevens worden gedeeld, iedereen ervoor zorgt dat die gegevens die aangeleverd worden ook daadwerkelijk eigendom zijn van ofwel de persoon die ze plaatst of van het bedrijf waarvoor deze persoon gerechtigd is te handelen. Wij kunnen als baanmetimpact.nl namelijk niet alle informatie toetsen op dit gebied en willen graag duidelijk gemaakt hebben dat de verantwoordelijkheid berust bij die partij die de informatie heeft aangeleverd. Dit geldt uiteraard ook voor gebruiksrechten indien het eigendom van bepaalde rechten bij derden liggen. Door het aanmaken van een account vrijwaart men automatisch baanmetimpact.nl tegen alle aanspraken door derden met betrekking tot alle aangeleverde informatie en gegevens.

Aangezien baanmetimpact.nl alle aangeleverde gegevens ook verwerkt in de website en eventuele andere communicatiemiddelen zoals social media hebben wij toestemming nodig om jouw gegevens en informatie te mogen gebruiken. Iedereen die een account aanmaakt en informatie aanlevert geeft baanmetimpact.nl automatisch toestemming om alle informatie te mogen gebruiken voor de invulling van uiteraard de website, maar ook alle andere communicatiemiddelen die baanmetimpact.nl in gebruik heeft, waaronder de social media kanalen. Hieronder vallen vanzelfsprekend ook de bedrijfsnaam en het logo.

11. Beperking van Aansprakelijkheid

baanmetimpact.nl is een vacaturebank die afhankelijk is van de online beschikbaarheid en de gegevens of informatie die wordt aangeleverd.

Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van de website voor wat betreft de informatie die gegeven wordt, maar ook de beschikbaarheid van de website. Wij kunnen niet garanderen dat de website functioneert zonder onderbrekingen of vrij is van malware. Daarom is het gebruik van baanmetimpact.nl op eigen risico en zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

Verder zullen wij ons uiterste best doen om passende reacties te zoeken voor zowel impactmakers als impactbedrijven, maar aangezien het krijgen van reacties afhankelijk is van verschillende factoren kunnen wij niet garanderen dat er ook daadwerkelijk reacties zullen komen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het uitblijven van reacties.

De aansprakelijkheid van baanmetimpact.nl is altijd beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, met een maximum van €500,- excl. BTW en daarnaast is baanmetimpact.nl nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

Ook zaken waar baanmetimpact.nl geen invloed op kan uitoefenen en waardoor wij onze verplichtingen niet na kunnen komen worden gezien als overmacht en geven geen recht tot schadevergoeding.

12. Toepasselijk Recht

Naast alle overeenkomsten met baanmetimpact.nl is ook op deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er toch eventuele geschillen zijn dan zullen deze voorgelegd worden aan de rechtbank in Den Haag.

13. Wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden mogen door ons op iedere gewenst moment gewijzigd worden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website baanmetimpact.nl. Uiteraard mag iedereen bezwaar maken tegen eventuele wijzigingen, maar indien je geen bezwaar maakt binnen twee weken nadat je hiervan kennis hebt genomen dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met deze wijzigingen.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Inloggen

Schrijf je in

vergeten wachtwoord

Snel zoeken naar vacatures

Winkelwagen

Winkelwagen